Ajoradat ja moottoriväylät (Tierekisterin tietolaji 135)

Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

Maantie voidaan tehdä moottoritieksi tai moottoriliikennetieksi liikenteen määrän ja tarjottavan palvelutason niin vaatiessa. Inventoitaessa moottoriväylien katsotaan ulottuvan sellaiseen liittymään saakka, missä hitaat ajoneuvot ja kevyt liikenne voivat siirtyä rinnakkaistielle.

Moottoritie on aina 2-ajoratainen, joten se päättyy siinä, missä 2-ajorataisuuskin. Se osa, jolla poikkileikkauksen muutos 2-ajorataisesta 1- ajorataiseksi tapahtuu ja / tai, jolta puuttuu keskikaista, on moottoriliikennetietä kunnes päästään em. liittymään. Näin riippumatta siitä, mihin moottoriväylästä ilmoittava kilpi tarkalleen on jouduttu sijoittamaan.

Tie voidaan toteuttaa kaksi ajorataisena myös ilman että se liikennetekniseltä tasoltaan on moottoritie. Tietojen rekisteröinti perustuu aina suunnitelma- asiakirjoihin tai liikenteelle luovutuspäätöksessä kuvattuun lopputulokseen. Tämän lisäksi moottoriväylät osoitetaan maastossa erillisin kilvin.

Tällä tietolajilla kerrotaan jos tien ajosuunnat on fyysisesti erotettu toisistaan. Tällöin ajoratoja on kaksi ja niille molemmille luodaan oma tieosoite sekä vastaava geometria. Näin menetellään silloinkin jos ajosuunnat on vain paikallisesti erotettu toisistaan yli 200 metrin matkalla. Geometrian luontevan käsittelyn vuoksi ajoratojen tulkitaan yhdistyvän vasta 10 metriä erottavan fyysisen esteen jälkeen. 2-ajorataisuuden määrittelyä on kuvattu esimerkein ohjeessa Tierekisterin osoitejärjestelmä.

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Liikennevirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Liikennevirasto
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  Lähde
  Laatija Liikennevirasto
  Laatijan sähköpostiosoite Liikennevirasto
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  comments powered by Disqus