Pc-Axis-tiedosto

URL: https://api.aluesarjat.fi/Resources/PX/Databases/Helsingin%20seudun%20tilastot/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseutu%20alueittain/Ty%C3%B6voima%20ja%20ty%C3%B6paikat/Ty%C3%B6paikat/A03S_HKI_Tyopaikat_TOL95laaja.px

Tietoaineiston yhteenvedosta

Työpaikat Helsingissä (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 1995, 2-3-nro) mukaan 31.12.1998-2001. Aineisto sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) toimialan mukaan.

Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön.

Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta.

Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen julkaisun Toimialaluokitus (TOL) 1995 mukainen.

Lähde: Helsinki: Työpaikat toimialan (toimialaluokitus 1995, 2-3-nro) mukaan 31.12.1998-2001

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
18. tammikuu, 2018
Luotu
18. tammikuu, 2018
Muoto
PC-AXIS
Lisenssi
CC-BY-4.0
Ajallinen mittausväli
Katettu ajanjakso
01.01.1998 - 01.01.1998

Tekniset lisätiedot

Nimi
Pc-Axis-tiedosto
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
-