ARA-enimmäistonttihintakartan interpolointityökalu 2020


Esittää vuoden 2020 tonttihintakartan rajakäyrien I-IV perusteella suoritetun interpoloinnin tulokset (vyöhykkeet) pääkaupunkiseudulla. ​ARA on päättänyt valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat tonttien enimmäishinnat pääkaupunkiseudulla vuodelle 2020 7.1.2020. Interpolointiaputyökalu esittää vain suoraviivaisen interpoloinnin tuloksen eikä se siten huomioi tonttihintasuosituksessa esitettäviä erillisiä tarkennuksia. IV-käyrän eteläpuolella hinnat sovitaan ARAn kanssa tapauskohtaisesti. Aineisto päivitetään vuosittain ARA:n tonttihintakarttaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja aiheesta:

HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.

Hintasuositus esitetään kartalla, jossa enimmäishinnat näkyvät yleispiirteisinä vyöhykkeinä. Kullekin vyöhykkeelle määritellään enimmäishintojen rajat erikseen kerrostalo- ja pientalotonteille. Karttaan liittyy tarkemmat soveltamisohjeet mm. tontin sijainti- ja laatutekijöiden tarkempaa arviointia varten. Tähän karttaan on interpoloitu varsinaisten hintakäyrien avulla niin sanotut apukäyrät ja tästä muodostuu interepolontityökalu.

Tutustu aineistoon HSY:n avoimessa karttapalvelussa https://kartta.hsy.fi

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän sähköpostiosoite avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hsy.fi
comments powered by Disqus