ARA-enimmäistonttihintakartan interpolointityökalu 2020


Esittää vuoden 2020 tonttihintakartan rajakäyrien I-IV perusteella suoritetun interpoloinnin tulokset (vyöhykkeet) pääkaupunkiseudulla. ​ARA on päättänyt valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat tonttien enimmäishinnat pääkaupunkiseudulla vuodelle 2020 7.1.2020. Interpolointiaputyökalu esittää vain suoraviivaisen interpoloinnin tuloksen eikä se siten huomioi tonttihintasuosituksessa esitettäviä erillisiä tarkennuksia. IV-käyrän eteläpuolella hinnat sovitaan ARAn kanssa tapauskohtaisesti. Aineisto päivitetään vuosittain ARA:n tonttihintakarttaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja aiheesta: HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.

Hintasuositus esitetään kartalla, jossa enimmäishinnat näkyvät yleispiirteisinä vyöhykkeinä. Kullekin vyöhykkeelle määritellään enimmäishintojen rajat erikseen kerrostalo- ja pientalotonteille. Karttaan liittyy tarkemmat soveltamisohjeet mm. tontin sijainti- ja laatutekijöiden tarkempaa arviointia varten. Tähän karttaan on interpoloitu varsinaisten hintakäyrien avulla niin sanotut apukäyrät ja tästä muodostuu interepolontityökalu.

Tutustu aineistoon HSY:n avoimessa karttapalvelussa https://kartta.hsy.fi

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä
Ylläpitäjän sähköpostiosoite avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.hsy.fi
comments powered by Disqus