Asema maankäytön rakenteessa

Velho-järjestelmän Asema maankäytön rakenteessa -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Liikennetekninen luokitus -tietokokonaisuuden alle. Asema maankäytön rakenteessa -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Kohdeluokalla esitetään se, onko tien varressa maankäyttöä sekä tien asemasta tieverkolla. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Aineistolinkit

Lisätietoja

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Ylläpitäjä Väylävirasto
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 07.09.2023
Show change log
Created on 25.10.2021