Asemanseutuvyöhykkeet: Vaikutusalueet

Juna- ja metroasemille lasketut vaikutusalueet on määritelty kevyen liikenteen tieverkkoa pitkin. Kahden vaikutusalueen raja menee kohdassa, josta on yhtä pitkä etäisyys kahdelle eri asemalle. Lähtöaineistona on toiminut rakennusten osoitetiedot, joiden perusteella on laskettu etäisyydet lähimmille asemille. Vaikutusalue voidaan nähdä tarkoittavan keskuksen ympärillä sijaitsevaa aluetta, jossa tapahtuva toiminta, esimerkiksi palveluiden hakeminen tai joukkoliikenneverkkoon liittyminen, suuntautuu keskukseen. Mukana on kaikki Helsinginseudun ja Siuntion juna- sekä metroasemat, joita on yhteensä 79 kpl. Vaikutusalueet on muodostettu kevyen liikenteen reitistöä pitkin, huomioiden tieverkon ja ympäristön muodostamat esteet. Aineisto on Esrin shape muodossa, koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPGS 3879) ja se ajoittuu vuodelle 2015.

Asemanseudut-paikkatietoaineiston tuottaminen pohjautuu Elinvoimaiset Asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla – projektin (ELIAS) työpaketti 2:n lopputuotteeseen. ELIAS on HSY:n, Uudenmaan liiton sekä Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutettava projekti, minkä tavoitteina on asemanseutuja koskevan tietopohjan parantaminen, asemanseutujen potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. ELIAS-projektin työpaketti 2 toteutettiin vuoden 2015 aikana.

Aineisto löytyy osoitteesta: hsy.fi/avoindata sekä http://kartta.hsy.fi/ Lisätietoja antaa sepe@hsy.fi

Data-aineistot

Tietoaineistoon ei ole lisätty dataa. Pyydä tietoaineiston ylläpitäjää lisäämään dataa.

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. sepe@hsy.fi
Viimeksi muokattu 02.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.05.2016

Anna palautetta

comments powered by Disqus