Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille. Laskettaessa tieverkko jaetaan kunkin tieosan alusta lukien sadan metrin jaksoiksi. Kussakin tiejakson päässä lasketaan asukastiheys 399 m säteellä eli puolen neliökilometrin alueella. 100 metrin tiejakson asukastiheydeksi merkitään keskiarvo sen päiden asukastiheyksistä.

Arvoja alle 15 asukasta / km2 ei viedä tierekisteriin tietosuojasyistä. Sadan metrin jaksoja on yhdistetty toisiinsa seuraavalla keinolla: - Arvot, jotka suurempia kuin 99 esitetään kahden merkitsevän numeron tarkkuudella - Arvoja 15–99 asukasta edustaa seuraavien ryhmien alarajat:15 - 29 / 30 - 59 / 60 - 99

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Väylävirasto
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite paikkatieto@vayla.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus