Lisätiedot

URL: http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/aineistot/tierekisteri

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille. Laskettaessa tieverkko jaetaan kunkin tieosan alusta lukien sa dan metrin jaksoiksi. Kussakin tiejakson päässä lasketaan asukastiheys 399 m säteellä eli puolen neliökilometrin alueella. 100 metrin tiejakson asukastiheydeksi merkitään keskiarvo sen päiden asukastiheyksistä.

Arvoja alle 15 asukasta /km2 ei viedä tierekisteriin tietosuojasyistä. Sadan metrin jaksoja on yhdistetty toisiinsa seuraavalla keinolla: - Arvot,jotka suurempia kuin 99 esitetään kahden merkitsevän numeron tarkkuudella - Arvoja 15–99 asukasta edustaa seuraavien ryhmien alarajat:15 - 29 / 30 - 59 / 60 - 99

Lähde: Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)

Resurssille ei ole lisätty näkymiä

Lisätietoja

Viimeisin päivitys
tuntematon
Luotu
tuntematon
Muoto
tuntematon
Lisenssi
Muu
Nimi
Aikasarjan tarkkuus