Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015

Aineisto sisältää hyväksytyt, lainvoimaistuneet ja ehdotetut asemakaavat Helsingin seudulla vuosina 2012-2015 paikkatietomuodossa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on kerännyt Helsingin seudun 14 kunnasta (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti) paikkatietoaineistoja, joita on hyödynnetty Helsingin seudun Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2012-2015 tavoitteiden toteutumisen seurannassa.

Aineistot sisältävät paikkatietoa asemakaavoituksesta. Aineisto on kerätty kalenterivuosittain vuosilta 2012-2015. Asemakaava-aineistot sisältävät asemakaavarajaukset aluegeometrioina kaavavaiheittain.

Asemakaavakohteissa kuvataan vain sellaiset asemakaavat, joissa on ollut mukana asumisen kerrosalaa. Avoin data on tuotettu seuranta-aineistojen pohjalta ja avattu kesällä 2016. Aineistoa ei päivitetä.

Ominaisuustiedot

 • ID: Kohteen yksilöivä tunniste
 • Kunta: Kohteen sijaintikunnan nimi
 • Kaavatun: Kohteen kaavatunnus
 • Kaavanimi: Kaavan nimi
 • Hyväksymis: Kohteen hyväksymisvuosi
 • Lainvoim: Kohteen lainvoimaistumisvuosi
 • Nähtäville: Ehdotuksen nähtäville asettamisen hyväksymisvuosi
 • Netto_AK: Kaavassa osoitettu uusi kerrostalojen kerrosala
 • Netto_AP: Kaavassa osoitettu uusi rivi- ja ketjutalojen kerrosala
 • Netto_AO: Kaavassa osoitettu uusi erillispientalojen kerrosala
 • Netto_kerr: Netto_kerrosala_yhteensä eli kaavassa osoitettu uusi asuinkerrosala yhteensä
 • Brutto_ker: Brutto_kerrosala_yhteensä eli kaavassa osoitettu asuinkerrosala
 • Valitus: Kyllä, jos hyväksymispäätöksestä on valitettu. Ei, jos ei ole valitettu. Vuodelta 2012 tietoa ei ole: ei tietoa.

Aineistojen koordinaatisto on ETRS-GK25.

Kerrosala on kerrosneliömetriä, k-m².

Laatutiedot: Ominaisuustiedoissa esitettyjen lukujen erotus Helsingin seudun MAL-seurannassa raportoituihin lukuihin on hyvin vähäinen tai olematon.

Copyright © Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto

Tietokuvaukset: Helsingin seudun uudet asemakaavat (docx)

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot: hyvaksytyt_asemakaavat_mal_2012_15, lainvoimaistuneet_asemakaavat_mal_2012_15 ja ehdotetut_kaavat_mal_2012_15

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.09.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 05.01.2017