https://vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata/ratatiedot

URL: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata/ratatiedot

Tietoaineiston yhteenvedosta

Vaihteenlämmityksessä erotusmuuntaja syöttää vaihteessa olevia lämmityselementtejä. Erotusmuuntajia käytetään muuntamaan syöttöjännite lämmitysvastuksille sopivaksi sekä erotetaan muuntajan toisiossa olevat komponentit galvaanisesti ensiöstä ja maapontetiaalista. Laitetilojen syötöissä erotusmuuntajalla tarkoitetaan muuntajaa, joka kytketään yleisen verkon ja laitetilan (tai valaistuksen) väliin niin, että laitetila tai sen laitteet tai valaisimet eivät ole galvaanisesti yhteydessä edes PE-johtimen kautta yleiseen sähköjakeluverkkoon. Erotusmuuntajilla estetään radan junakaluston kiskopotentiaalin ja vikatapauksessa vian aiheuttaman kiskopotentiaalin siirtyminen yleisen sähkönjakeluverkoston puolelle. Erotusmuuntajan ominaisuuksista ilmoitetaan sijainti. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet. Aineiston lähdejärjestelmä on Ratainfratietojen hallintajärjestelmän ratakohteiden hallintasovellus (RATKO).

Lähde: Erotusmuuntaja

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
12. lokakuu, 2021
Luotu
12. lokakuu, 2021
Muoto
unknown
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata/ratatiedot
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
-