Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioenergia- ja biolaitokset ja energiapuun terminaalit.

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Valtuuston päätöksestä jätettiin viisi valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi 17.7.2021 antamallaan päätöksellä. Vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 23.8.2021.

Kaavan tavoitteena on mm. edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita, turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen ja edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta.

Maakuntakaava on laadittu mittakaavassa 1:250 000 ja aineisto soveltuu yleispiirteiseen tarkasteluun.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksesta: https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavat/

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Etelä-Pohjanmaan liitto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi
Viimeksi muokattu 29.08.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.12.2021