Etuuksien ratkaisut

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin 'Etuuksien ratkaisut'. Aineisto sisältää Kelan tekemien etuusratkaisujen lukumäärät. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 2004 ja kuukausitason aineistossa tammikuusta 2018 alkaen.

Läpimenoaikojen keskiarvo lasketaan tietojen PVT ja RATKAISUT_LASKENTA_LKM osamääränä. Tämä johtuu siitä, ettei kaikille ratkaisuille lasketa läpimenoaikaa. Tällaisia ocvat mm. lakkautukset ja ne opintoetuuksien ratkaisut, jotka eivät ole perustuneet hakemukseen, sekä työttömyysturvan ja matkakorvausten automaattiratkaisut

Läpimenoaika on pääsääntöisesti hakemuksen ratkaisupäivän ja saapumispäivän erotus kalenteripäivinä. Läpimenoaika sisältää myös mahdolliseen lisäselvitysprosessiin kuluneen ajan.

Mikäli aineisto on jaettu useampaan csv-tiedostoon, uusimmat päivittyvät tiedot löytyvät data.csv-tiedostosta. Muissa tiedostoissa tiedoston nimi kertoo mitkä vuodet kyseinen aineisto kattaa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.05.2022