Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) määritellään siirtymäaika viemäriverkostojen ulkopuolisten ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien jätevedenkäsittelyjärjestelmien tehostamiselle. Siirtymäaika 31.10.2019 koskee käsittelyjärjestelmiä, joihin muodostuu talousjätevettä rakennuksesta, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistön tai meren keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Etäisyys mitataan siitä rakennuksen seinästä, joka on lähinnä rantaviivaa. Siirtymäaika koskee myös jätevesien käsittelyjärjestelmiä, jotka ovat 1- tai 2-luokan pohjavesialueilla.

Tämä paikkatietoaineisto antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamasta etäisyydestä, mutta yksittäistapauksissa tapauskohtainen tarkastelu tulee tehdä maastossa. Aineistossa on kaksi karttatasoa: Ensimmäinen karttataso kuvaa vesistöistä 100 metrin etäisyyteen ulottuvaa vyöhykettä. Toinen karttataso kuvaa vesistöistä 90 – 110 metrin päässä olevaa varovyöhykettä, jonka tarkoitus on kuvata aineistoon liittyvää epävarmuutta. Karttatasot on muodostettu puskuroimalla Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2017) aluemaisia jokia, merta ja järviä (>= 1 ha) sekä SYKEn Vipu-uomia, jotka perustuvat maastotietokantaan vuosilta 2000-2008.

Paikkatietoaineiston käyttö rakennuksen etäisyyteen rannasta antaa viitteellisen tuloksen ja siihen liittyy merkittävää paikallista epävarmuutta:

Aukotonta aineistoa vesistöistä ei ole olemassa. Aineistossa saattaa olla mukana vesialueita, jotka eivät ole vesilain mukaisia vesistöjä ja toisaalta aineistosta saattaa puuttua vesistöjä. Etenkin pienet vesistöt, kuten purot joiden valuma-alue on alle 10 km2 ja alle 1 ha kokoiset lammet jäävät aineistosta pois.

Ympäristönsuojelulain mukaan etäisyys vesistöön määritellään keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Tätä tietoa ei ole käytettävissä paikkatietoaineistossa. Keskivedenkorkeus on systemaattiseen vedenkorkeuden seurantaan perustuva vedenpinnankorkeuksien päivähavaintojen keskiarvo. Paikkatietoaineistossa oleva rantaviiva perustuu pitkäaikaiseen keskiveden korkeuteen perustuvaan havainnointiin ja se voi poiketa merkittävästi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Käyttäjän pitää osata tulkita mikä on vesistöä lähinnä oleva seinä tai onko paikkatietoaineiston vesialue vesistö vai ei.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Aineistolinkit (0)

Tietoaineistossa ei ole dataa, mikset lisäisi dataa?

Extra information

Laatija
Suomen ympäristökeskus
Ylläpitäjä
Suomen ympäristökeskus
Lisenssi
Creative Commons Attribution 4.0
Saatavuus
Tietoaineisto on saatavilla osoitteessa http://www.syke.fi/avointieto
Responsible-party
[{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"]}]
Metadata created
2017-10-12T20:31:38.249477
Isopen
True
Metadata-language
fin
URL
None
Resource-type
dataset
Spatial-reference-system
EUREF_FIN_TM35FIN
Bbox-south-lat
59.4
Revision id
5d686780-424b-4efa-a9d6-d35e5a49dc90
Saatavuus
Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
Spatial
{"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.0, 59.4], [31.6, 59.4], [31.6, 70.1], [19.0, 70.1], [19.0, 59.4]]]}
Creator user id
760f7d9f-ee94-4c03-963f-4dc18e4eff67
Bbox-west-long
19.0
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]
Bbox-east-long
31.6
Metadata modified
2017-10-12T20:31:38.249483
Contact-email
hajajatevesi@ymparisto.fi
Yksityinen
False
Resource modified
2017-09-12
Metadata-date
2017-08-11
Laatijan sähköpostiosoite
hajajatevesi@ymparisto.fi
Access constraints
[]
Bbox-north-lat
70.1
Dataset-reference-date
[{"type": "revision", "value": "2017-09-12"}]
Spatial harvester
true
Coupled-resource
[]
Licence
["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut"]
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
hajajatevesi@ymparisto.fi
Content type
paikkatietoaineisto
Id
be9b7bd8-bef7-48bb-8154-42e92b5345c8

Comments

Login to comment.

Dataset extent

Avoin data
paikkatietoaineisto
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet

Seuraajat
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 9
All time downloads: 0
Viimeksi muokattu: 12.10.2017
Luotu: 12.10.2017
Viimeksi muokattu: 12.09.2017

Show change log >