Helsingin asuinhuoneistot, asuntoväestö ja asumistiheys huoneluvun mukaan 1870-1998


Aineisto sisältää tietoja asuinhuoneistojen ja asunnoissa asuvien henkilöiden lukumääristä sekä asumistiheydestä huoneluvun mukaan Helsingissä. Asumistiheyttä kuvataan tunnusluvuilla asukkaita / huoneisto ja asukkaita / 100 huonetta.

Huomioitavaa

  1. Huoneluku sisältää keittiön.
  2. Termeillä asunto, asuinhuoneisto ja huoneisto tarkoitetaan samaa asiaa.
  3. V. 1950: lisäksi 128 huoneistoa ja 214 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon.
  4. V. 1960: lisäksi 30 huoneistoa ja 25 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1870-1890: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 12)
  2. V. 1900-1960: Tilastollinen vuosikirja 1964 (taul. 10)
  3. V. 1970-98: Tilastollinen vuosikirja 2000 (taul. 3.8)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus