Helsingin väestö- ja asuntotuotantoennuste alueittain


Koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste iän (ja sukupuolen) mukaan kolmena vaihtoehtona sekä Helsingin alueittainen ennuste. Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain.

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiayksikön yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan.

2020 alkaen julkaistuissa aineistoissa olevat taulukot

 • Helsingin väestö 31.12. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan
 • Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset ja ennuste
 • Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 31.12. ja ennuste sekä muutos
 • Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 31.12. (vuosittainen kertymä)
 • Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 31.12. sekä ennuste
 • Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 • Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 31.12. sekä ennuste
 • Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin ja alueittain 31.12. ja ennuste
 • Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku 31.12. sekä ennustevaihtoehdot ja ennusteparametrit
 • Helsingin ruotsinkielinen väestö 31.12. sekä ennuste ja ennusteparametrit

Ennen vuotta 2020 julkaistuissa aineistoissa olevat taulukot

 • Helsingin väestö 1.1. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan
 • Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset ja ennuste
 • Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1. ja ennuste sekä muutos
 • Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1. (vuosittainen kertymä)
 • Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1. sekä ennuste
 • Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 • Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1. sekä ennuste
 • Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin jaosa-alueittain 1.1. ja ennuste
 • Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1. ja ennustevaihtoehdot
 • Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1. ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan
 • Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1. ja ennuste sukupuolen mukaan

Tietoja ennustemenetelmästä

Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2060, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2020:11.

Data-aineistot (6)

 • 2020-2060 XLSX

  Raportin taulukot: Helsingin väestö 31.12. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan...

 • 2019-2050 XLSX

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • 2018-2050 XLSX

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • 2017-2050 XLSX

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • 2016-2050 XLSX

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • 2015-2050 XLS

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_11_04_Tilastoja_11_Vuori_Kaasila.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus