Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastaukset

Aineisto sisältää anonymisoidut vastaukset Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyyn talvikaudesta 2022-2023. Aineisto on kerätty karttapohjaisella Maptionnaire-kyselyohjelmalla 27.2.-20.3.2023. Kyselyyn saatiin 1 661 vastausta ja karttamerkintöjä tehtiin 7 650 kpl.

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin ensin, kuinka tyytyväisiä he yleisesti ottaen olivat talvikunnossapitoon asteikolla 1-4 (1=tyytymätön, 2=melko tyytymätön, 3=melko tyytyväinen, 4=tyytyväinen). Tämän jälkeen vastaajat saivat merkitä karttapohjalle paikkoja, joissa talvikunnossapito oli hoidettu hyvin tai siinä oli parannettavaa. Kartalle pystyi laittamaan kuhunkin kysymykseen korkeintaan 20 merkintää.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on WGS 84 (EPSG:4326).

Aineistosta on poistettu sanalliset vastaukset sekä osa vastaajien taustatiedoista vastaajien anonyymisyyden turvaamiseksi.

Talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskysely suoritetaan vuosittain helmi-maaliskuun vaihteessa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. hri@hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kunnossapito/katujen-kunnossapito/katujen-talvikunnossapito
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 19.06.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 05.06.2023