Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Excel-tiedosto

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa hel.fi/tav.

Lähde: Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLS
Tiedostokoko 831000
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 12. maaliskuuta 2014
Metatieto viimeksi päivitetty 3. helmikuuta 2024
Luotu 12. maaliskuuta 2014
SHA256 -