Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä alueita ja antaa mahdollisesti tarvittavan maanomistajan suostumuksen yleisen alueen maankäyttöön (esimerkiksi rakentamiseen, rakenteiden sijoittamiseen, tapahtumiin, vuokrauksiin, terasseihin jne.) Tähän liittyvää lupaprosessia hallitaan asukas- ja yrityspalveluiden alueiden käytössä ja valvonnassa.

Aineisto sisältää yleisillä alueilla tapahtuvien katu- ja vihertöiden sekä erilaisten tapahtumien ja vuokrausten tietoja. Aineistossa olevia erilaisia hakemustyyppejä ovat mm. kaivuilmoitus, aluevuokraus, tilapäinen liikennejärjestely, sijoitussopimukset, ulkoilmatapahtumat ja vuokraukset. Avoin aineisto käsittää maankäyttölupien perustiedot kuten sijainti, ajankohta, tarkoitus ja luvan saaja (vain rajoitetusti).

Aineistoa päivitetään pääasiassa asiakkailta lupaprosessin yhteydessä saaduilla tiedoilla. Kohteiden tiedoissa saattaa esiintyä puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. Erityisesti geometria eli aluerajaus ei usein ole tarkka eikä välttämättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa.

Kannattaa myös huomioida, että kaikki yleisten alueiden hakemukset eivät näy avoimessa aineistossa ja lisäksi aineistossa ei pääsääntöisesti ole muiden Helsingin hallintokuntien tekemiä lupia tai vuokrasopimuksia.

Aineistoa julkaistaan WFS-palveluna useaan eri karttatasoon jaettuna. WFS-palvelun aineisto päivittyy useita kertoja vuorokaudessa, joten palvelun tarjoama data on lähes ajantasainen.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. .

Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa: http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/Maankayttoluvat_ja_sopimukset_ominaisuustiedot.pdf

Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri.

Aineistoa ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut / Alueiden käyttö ja valvonta.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Korkeusjärjestelmä(t):

 • N2000.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Aluevuokraus_alue
 • Aluevuokraus_piste
 • Kaivuilmoitus_alue
 • Kaivuilmoitus_piste
 • Lyhyt_maanvuokraus_alue
 • Lyhyt_maanvuokraus_piste
 • Sijoitussopimus_alue
 • Sijoitussopimus_piste
 • Tapahtumat_alue
 • Tapahtumat_piste
 • Tilapainen_liikennejarjestely_alue
 • Tilapainen_liikennejarjestely_piste
 • Winkki_vuokraukset_ja_tapahtumat_yleisilla_alueilla
 • Winkki_tyot_yleisilla_alueilla

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkiymparisto@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=28
 2. http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/Maankayttoluvat_ja_sopimukset_ominaisuustiedot.pdf
 3. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Prosessi_Tyoohje_kyselypalveluiden_kaytto_ulkoverkko.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 21.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 11.08.2014