Helsingin lämmitettävät rakennukset rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan 1880-1930


Aineisto sisältää tietoa Helsingin lämmitettävistä rakennuksista rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan.

Huomioitavaa

  1. V. 1920 tietoja ei hankittu rakennusten rakennusaineesta.
  2. Rakennukset, joiden rakennusmateriaali oli sekä kivi että puu, tarkoittavat 2-kerroksisia rakennuksia, vuodelta 1910 luku sisältää neljä 3-kerroksista, vuodelta 1930 37 3-kerroksista, vuodelta 1950 86 3-kerroksista rakennusta.
  3. V. 1950: luvut sisältävät vain asuinrakennukset.
  4. V. 1960 kivirakennusten kokonaislukumäärästä 51 rakennuksen kerrosluku tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1880-1930: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 27; tiedot perustuvat asuntolaskentoihin).
  2. V. 1950: Tilastollinen vuosikirja 1952 (taul. 14)
  3. V. 1960: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taul. 33B)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus