Helsingin määräalat

Aineisto sisältää määräalat Helsingin kaupungin hallinnolliselta alueelta sekä rajoitetun joukon kuntarekisteristä poimittuja ominaisuustietoja.

Määräala tarkoittaa kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Se voidaan erottaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla. Tavallisesti määräala syntyy, kun lohkottavan kiinteistön omistaja luovuttaa alueen kiinteistöstään ulkopuoliselle. Määräalan vaihdantaan sovelletaan samoja oikeussääntöjä kuin varsinaisen kiinteistön kauppaan.

Määräaloista on julkaistu seuraavat ominaisuustiedot: id, määräala tunnus, määräalan yleinen tunnus, tyyppi*, palstatieto, kunta, sijaintialue, ryhmä, yksikkö, tunnus, tunnuksen kirjainosa, määräalan rekisteröintipvm, kohteen luontipvm, kohteen edellinen muokkauspvm, aineiston omistaja, tietopalvelun tallennuspvm.

*Määräalat on jaettu sijaintitarkkuuden mukaan kolmeen tyyppiin: varma, epävarma tai arvioitu sijainti.

Aineiston ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelut.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Julkaistavat tasot - Maaraalat (vain WMS, voit hakea kaikki tasot yhtäaikaa) - Maaraala_alue_varma_sijainti - Maaraala_alue_epavarma_sijainti - Maaraala_alue_arvioitu_sijainti - Maaraala_tunnus_varma_sijainti - Maaraala_tunnus_epavarma_sijainti - Maaraala_tunnus_arvioitu_sijainti

Määräalojen ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa

-id (int). Aineiston id. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -maaraalatunnus (string). Määräalan tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -maaraala (string). Määräalan yleinen tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -tyyppi (string). Määräalan tyyppi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -palstat (string). Yksi- vai monipalstainen määräala. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -kunta (string). Kunta. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -sijaintialue (string). Sijaintialue. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -ryhma (string). Ryhmä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -yksikko (string). Yksikkö. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -tunnus (string). Tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -tunnus_kirjainosa (string). Tunnuksen kirjainosa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -rekisterointipvm (date). Määräalan rekisteröintipäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -luontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -muokkauspvm (date). Kohteen edellinen muokkauspäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.

Aineistolinkit (2)

Extra information

Laatija
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Title en
Unseparated Parcels in the City of Helsinki
Original URL
http://ckan.hri.fi/dataset/070e796a-fcc7-4608-856a-a13fb9f0e3d8
Metadata modified
2017-10-24T20:40:04.076768
Isopen
True
Yksityinen
False
URL
http://kartta.hel.fi/avoindata
Laatijan sähköpostiosoite
kmo@hel.fi
External reference
https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto?id=239
Title se
Bestämda områden i Helsingfors
Geographic granularity
Polygoni
Agency
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Revision id
7afc1633-acfc-4aa3-81f3-7d7ca80816bf
Metadata created
2017-10-24T20:40:04.076761
Categories
{"Kaavat ja kiinteistöt","Kartat ja paikkatieto"}
Date released
24/10/2017
Search info
helsinki helsingin Helsingissä Helsingistä kartta kartat paikkatieto gis rajapinta wms rajapinnat wms-rajapinta wfs-rajapinta paikkatietorajapinta geoserver WMS-rajapinta, rasterikartta rasterikartat vektorikartta vektorikartat api Aluesuunnittelu Rajat määräala, kiinteistö, lohkominen, kiinteistönvaihdanta
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
None
Creator user id
5cc316a0-a178-4bf9-86fd-6047d26ea3d2
Id
070e796a-fcc7-4608-856a-a13fb9f0e3d8
Geographic coverage
Helsinki
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Avoin data
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Helsingin määräalat

Seuraajat
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 11
All time downloads: 2
Viimeksi muokattu: 24.10.2017
Luotu: 24.10.2017

Show change log >