Helsingin päivähoitotilastot

Excel-tiedosto

Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsinkiläisten alle kouluikäisten lasten hoitomuoto iän ja asuinperuspiirin mukaan 31.12.2011-31.12.2015 sekä 0-6-vuotias väestö vuodenvaihteissa 2011/2012, 2012/2013 ja 2014/2015. Hoitomuodot yhteensä -luku sisältää myös yli 6-vuotiaita.

Kunnan järjestämä päiväkotihoito sisältää kaupungin päiväkodit ja ostosopimuspäiväkodit. Päiväkotihoito ja perhepäivähoito sisältävät osapäiväisen ja kokopäiväsen hoidon.

Kotihoidon tuki on tarkoitettu perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasten yksityisen hoidon tuki on tarkoitettu perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Tarkemmat lastenhoidon tuen määrittelyt löytyvät Kelan sivuilta.

Lasten päivähoito siirtyi vuodenvaihteessa 2012/2013 sosiaalivirastolta varhaiskasvatusvirastoon.

HUOM Aineistoa ei enää ylläpidetä. Vastaavat tiedot löytyvät Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu -aineistosta.

Lähde: Helsingin päivähoitotilastot

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Tiedostokoko 80000
Katettu ajanjakso 01.01.2011 - 01.01.2011
Data viimeksi päivitetty 28. kesäkuuta 2013
Metatieto viimeksi päivitetty 25. toukokuuta 2024
Luotu 28. kesäkuuta 2013
SHA256 -