Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijamäärät oppilaitoksittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulut ja lukiot on eritelty suomen- ja ruotsinkielisiin oppilaitoksiin.

Aineisto sisältää myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen oppilaat. Erityiskoulujen oppilasmäärä on esitetty kuitenkin vain kokonaisuutena (ei kouluittain). Oppilaiden kokonaismäärä saattaa poiketa todellisesta oppilasmäärästä, koska aineistosta on poistettu yksittäiset tietyn luokka-asteen oppilaat.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kasvatusjakoulutus@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 28.04.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 13.12.2013

Anna palautetta

comments powered by Disqus