Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja

Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuosilta 2012-2020. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista eriteltyinä omaan ja ostopalveluun. Tiedot on esitetty koko kaupungin osalta.

Tietojen luokittelu noudattaa pääsääntöisesti sosiaaliviraston palveluluokitusta kyseiseltä vuodelta. Numerot sektoreiden ja palvelumuotojen edessä ovat palveluluokituksen numeroita. Alapalvelumuodon kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat sektoriin. Joissakin palveluissa on palveluluokitusta yksityiskohtaisempi luokittelu.

Suoritejulkaisun toteuttamisesta vastaa sosiaali- ja terveysviraston tietohuolto- ja tilastopalvelut.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. sosiaalijaterveys@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/sote
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 04.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.08.2014