Helsingin tuulivoimakysely 2015

5 pakattua Excel-tiedostoa

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää avoimella karttapohjaisella kyselyllä kerätyn aineiston tuulivoiman hyväksyttävyydestä Helsingissä. Kysely toteutettiin 15.6.–31.8.2015, ja siihen vastasi lähes 2 500 henkilöä. Kysely sisälsi tuulivoiman hyväksyttävyyteen liittyviä monivalintakysymyksiä, karttapaikannuskysymyksiä - niin tuulivoimalle soveltuvista kuin soveltumattomista sijainneista - sekä avovastausmahdollisuuden.

Avovastauksista on poistettu epäasiallinen kielenkäyttö, tunnistettavat henkilötiedot sekä vastaukset muihin vastauksiin yhdistävät id:t tietosuojan vuoksi.

Tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden raporttiin voi tutustua täällä: http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/uutiset/2015/tuulivoiman-sosiaalinen-hyvaksyttavyys-helsingissa-141015.pdf

Lähde: Helsingin tuulivoimakysely 2015

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Tiedostokoko 3464000
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 25. elokuuta 2016
Metatieto viimeksi päivitetty 13. syyskuuta 2022
Luotu 25. elokuuta 2016
SHA256 -