Helsingin väkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1900-1961

Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1900-1961.

Huomioitavaa

 1. Lähteistä: Vuosien 1900, 1910 ja 1920 väestölaskentatiedot, todella läsnä ollut väestö, vuosien 1930 ja 1950 väestölaskentojen kaupungissa asuva väestö. V. 1946 tiedot perustuvat henkikirjoitettuun väestöön. Vuodet 1951-1961 ovat väestölaskentojen tietoja lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista, suurimmassa osassa kyseessä kaupungissa asuva väestö. Vuosien 1945, 1947, 1948 ja 1949 tiedot perustuvat kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin, eivätkä ne siis ole verrattavissa muista lähteistä saatujen väestötietojen kanssa.
 2. Vaikka luvut perustuvat väestölaskennan tietoihin lisättynä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista, ovat luvut silti todellista suurempia, koska kaikista rekistereistä poistettavista henkilöistä ei ole tietoa (ks. esim. Tilastollinen vuosikirja 1962, s.38).
 3. Vuosien 1945, 1947, 1948 ja 1919 tiedot perustuvat kirkonkirjoihin ja siviilirekistereihin, eivätkä ne ole verrattavissa henkikirjojen tai väestölaskentojen väestötietojen kanssa.
 4. V. 1900-30: v. 1900-20 väestölaskennoissa otettiin kaupungissa todella läsnäollut väestö kaikkien yksityiskohtaisten tietojen perustaksi. Vuosien 1930 ja 1950 väestölaskennoissa sitä vastoin ikää, kieltä yms. Seikkoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot tarkoittavat kaupungissa asuvaa väestöä. Tämä on otettava huomioon kaikkia v. 1930 aikaisempia tietoa verrattaessa.
 5. Henkikirjoitettuun väestöön sisältyvät v. 1946 lähtien myös siirtoväkeen kuuluvat ja v. 1951 lähtien ulkomaalaiset.
 6. V. 1900, -10, -20, -30, -46 ja -50: 20-24-vuotiaiden ikäryhmän suuruus johtuu osittain asevelvollisuuttaan suorittavista henkilöistä.

Lähteet

 1. V. 1960-61: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 36). Väestölaskentojen tiedot lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista.
 2. V 1959: Tilastollinen vuosikirja 1961 (taulukko 36). Väestölaskentojen tiedot lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista.
 3. Vuodet 1957-58: Tilastollinen vuosikirja 1959 (taulukko 48). Väestölaskentojen tiedot lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista.
 4. V. 1956: Tilastollinen vuosikirja 1958 (taulukko 51). Väestölaskentojen tiedot lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista. Kaupungissa asuva väestö.
 5. V. 1954-55: Tilastollinen vuosikirja 1957 (taulukko 32). Väestölaskentojen tiedot lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista. Kaupungissa asuva väestö.
 6. V. 1952-53: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1955 (taulukko 27). Väestölaskentojen tiedot lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista. Kaupungissa asuva väestö.
 7. V. 1951-52: tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukko 37). Tiedot perustuvat 31.12.1950 suoritetun väestölaskennan tietoihin lisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestömuutoksista. Kaupungissa asuva väestö.
 8. V. 1949: Tilastollinen vuosikirja 1951 (taulukko 26). Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö 31.12.1949.
 9. Vuodet 1945, 1948: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1950 (taulukko 26). Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12 1945 ja 31.12.1948.
 10. V. 1947: Tilastollinen vuosikirja 1949 (taulukko 31). Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö 31.12.1947.
 11. V. 1900, -10, -20, -30, -46, ja -50: tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukko 36). Vuosien 1900-1920 väestölaskenta-aineistosta huomioitiin kaupungissa laskentatilaisuudessa todella läsnä ollut väestö kaikkien yksityiskohtaisten tietojen perustaksi. Vuosien 1930 ja 1950 väestölaskennoissa sitä vastoin ikää, kieltä yms. seikkoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot tarkoittavat kaupungissa asuvaa väestöä. Vuoden 1946 tiedot perustuvat henkikirjoitukseen ja vuoden 1950 luvut väestölaskentaan.

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
Lisätietoa verkossa
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 07.11.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.01.2016

Anna palautetta

comments powered by Disqus