Helsingin ympäristötilasto

Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat indikaattorit. Tietokantaa ylläpitää Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut.

Helsingin ympäristötilaston tiedot päivitetään pääsääntöisesti vuosittain.

Ympäristötilasto sisältää tietoa seuraavista aihealueista:

 • Energia
 • Ilma
 • Ilmasto
 • Jätteet
 • Liikenne
 • Maankäyttö
 • Maaperän pilaantuneisuus
 • Melu
 • Vedet
 • Ympäristötalous
 • Ympäristövastuullisuus

Lisäksi tietokannassa on pääkaupunkiseudun indikaattoreita sekä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) vertailutietoja.

Tiedot on saatavissa Px-web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. ymk@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Ymparistotilasto/
 2. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
 3. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
 4. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/ohjeet_sv.html
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 07.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 19.05.2011