Helsinki: Alue ja ympäristö

2017

Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsingin tilastollisen vuosikirjan aluetta ja ympäristöä käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Pinta-ala ja väestöntiheys suurpiireittäin
 • Maanomistus
 • Kaupunkiympäristön toimialan (ent. rakennusviraston) katu- ja puisto-osaston hallinnassa olevat viheralueet
 • Ilman lämpötila ja vedenkorkeus
 • Sade, kosteus ja aurinkoisuus
 • Hengitettävien hiukkasten, typpidioksidin ja otsonin pitoisuudet
 • Helsingin kulutusta vastaavat kasvihuonekaasupäästöt
 • Jäteveden puhdistus
 • Eräiden Helsingin merialueiden veden laatu
 • Ämmässuon kaatopaikalla vastaanotettu jäte lajeittain
 • Ongelmajäte- ja hyötyjätekertymät pääkaupunkiseudulla

Lähde: Helsinki: Alue ja ympäristö

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLS
Tiedostokoko 122000
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 25. tammikuuta 2016
Metatieto viimeksi päivitetty 13. syyskuuta 2022
Luotu 25. tammikuuta 2016
SHA256 -