Helsinki: Elinkeinotoiminta


Helsingin tilastollisen vuosikirjan elinkeinotoimintaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

  • Työpaikat (Helsingissä työssä käyvät) toimialoittain
  • Työpaikat (Helsingissä työssä käyvät) toimialan mukaan piireittäin
  • Työpaikat toimialan mukaan
  • Yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto toimialan mukaan Helsingissä
  • Vireille pannut konkurssit toimialoittain 2009–
  • Aloitetut rakennukset 1980–
  • Rakennuskanta ja valmistuneet rakennukset suurpiireittäin
  • Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 1980–

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

comments powered by Disqus