Helsinki: Koulutus

2020

Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsingin tilastollisen vuosikirjan koulutusta käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Varhaiskasvatuksessa olevat lapset 31.12.
 • Lastenhoidon tukea saaneet perheet
 • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset asuinsuurpiirin mukaan 31.12.
 • Leikkitoiminta
 • Peruskoulut ja lukiot
 • Kaupungin yleissivistävän koulutuksen oppilaat 20.9.
 • Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat Helsingin seudulla
 • Aikuislukioiden oppilasmäärät 20.9.
 • Helsinkiläiset lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat asuinalueen mukaan syksyllä
 • Ammatillinen koulutus
 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijat opintoaloittain Helsingissä
 • Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot
 • Pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijat ja tutkinnot
 • Opiskelijoiden määrät eri koulutusasteilla Helsingissä
 • Kansalaisopistot
 • 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja iän mukaan 31.12.
 • 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan alueittain 31.12.

Lähde: Helsinki: Koulutus

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLS
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 6. huhtikuuta 2021
Metatieto viimeksi päivitetty 13. syyskuuta 2022
Luotu 6. huhtikuuta 2021
SHA256 -