Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö

Helsingin tilastollisen vuosikirjan kunnallistaloutta ja kaupungin henkilöstöä käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Helsingin kaupungin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2005–
 • Liikelaitosten tuloslaskelmat 1.1.–31.12.
 • Yhtiöiden tuloslaskelmat 1.1.–31.12.
 • Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma (tilastot 2018 vuosikirjasta alkaen)
 • Helsingin kaupungin tase 31.12.2005–
 • Liikelaitosten taseet 31.12.
 • Yhtiöiden taseet 31.12.
 • Helsingin kaupungin konsernitase 31.12.2005–
 • Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.
 • Investoinnit hankeryhmittäin
 • Tulot ja menot virastoittain / toimialoittain
 • Kiinteistöveron erittely 2000–
 • Helsingin verotulot, käyttötalouden valtionosuus ja vuosikate 2000–
 • Henkilöstömenot 1995–
 • Kaupungin henkilöstö hallinnonaloittain / toimialoittain 31.12.
 • Työllistetyt hallinnonaloittain / toimialoittain
 • Kaupungin henkilöstö (tilastot 2018 vuosikirjasta alkaen)
 • Kaupungin virastojen ja laitosten työtapaturmat 2014–

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 22.01.2016