Helsinki Region Infoshare -palvelun käyttöä koskevan kyselyn vastaukset

Excel-tiedosto

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää vastaukset pääkaupunkiseudun kaupunkien avoimen datan palvelun eli Helsinki Region Infosharen (HRI) käyttöä koskevaan kyselyyn, joka oli kohdennettu Helsingin kaupungin työntekijöille. Kysely toteutettiin ajalla 20.4.-12.5.2023 verkkokyselynä. Kyselyä jaettiin kaupungin intrassa ja esihenkilöille sähköpostitse. Kyselyyn toivottiin vastauksia erityisesti esihenkilöiltä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti.

Kyselyyn tuli 198 vastausta. Vastaajista 86 % oli esihenkilöitä, 10 % asiantuntijoita ja 4 % muussa roolissa työskenteleviä.

Vastaavanlainen kysely on tarkoitus toteuttaa myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien työntekijöille vuosien 2023-2024 aikana. Kysely on suunniteltu toistettavan jatkossa noin parin vuoden välein.

Kyselyn vastaukset huomioidaan HRI-palvelun jatkokehittämisessä.

Lähde: Helsinki Region Infoshare -palvelun käyttöä koskevan kyselyn vastaukset

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 7. kesäkuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 19. kesäkuuta 2023
Luotu 7. kesäkuuta 2023
SHA256 -