Helsinki: Terveyspalvelut ja terveydentila

Helsingin tilastollisen vuosikirjan terveyspalveluita ja terveydentilaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) terveydenhuoltopalveluja käyttäneet henkilöt
 • Kaupungin järjestämien (itse tuotetut ja ostetut) avohoidon palveluiden käyttö
 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) laitoshoidon palveluja käyttäneet henkilöt ja hoitopäivät
 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) avoterveydenhoidon palveluja käyttäneet helsinkiläiset asuinalueen mukaan
 • Kaupungin järjestämät (itse tuotetut ja ostetut) avoterveydenhoitokäynnit ja hoitopuhelut potilaan asuinalueen mukaan
 • Kaupungin helsinkiläisille järjestämä (itse tuotettu ja ostettu) vuodeosastohoito potilaan asuinalueen mukaan
 • Vanhusten ja vammaisten kodinhoitopalveluja käyttäneet henkilöt ja käyntikerrat, oma toiminta
 • Yksityislääkärin palkkioista sairaanhoitokorvauksia saaneet helsinkiläiset
 • Sairasvakuutuksen korvaamien yksityisten sairaanhoitopalvelujen käyttö
 • Peruskorvattujen ja erityiskorvattujen lääkkeiden saajat ja korvaukset
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 31.12.
 • Vakioitu kansantauti-indeksi Helsingin seudulla (2021 saakka)
 • Sairausvakuutuslain mukaiset sairaus- ja vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut päivärahat
 • Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmän mukaan 31.12.
 • Kuolleet kuolemansyyn (54-luokkainen) mukaan
 • Kaikkien palkansaajien työtapaturmat Helsingissä toimialoittain
 • Alkoholijuomien myynti Helsingissä

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.01.2016