Helsinki: Terveyspalvelut ja terveydentila


Helsingin tilastollisen vuosikirjan terveyspalveluita ja terveydentilaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) terveydenhuoltopalveluja käyttäneet henkilöt
 • Kaupungin järjestämien (itse tuotetut ja ostetut) avohoidon palveluiden käyttö
 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) laitoshoidon palveluja käyttäneet henkilöt ja hoitopäivät
 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) avoterveydenhoidon palveluja käyttäneet helsinkiläiset asuinalueen mukaan
 • Kaupungin järjestämät (itse tuotetut ja ostetut) avoterveydenhoitokäynnit ja hoitopuhelut potilaan asuinalueen mukaan
 • Kaupungin helsinkiläisille järjestämä (itse tuotettu ja ostettu) vuodeosastohoito potilaan asuinalueen mukaan
 • Vanhusten ja vammaisten kodinhoitopalveluja käyttäneet henkilöt ja käyntikerrat, oma toiminta
 • Yksityislääkärin palkkioista sairaanhoitokorvauksia saaneet helsinkiläiset
 • Sairasvakuutuksen korvaamien yksityisten sairaanhoitopalvelujen käyttö
 • Peruskorvattujen ja erityiskorvattujen lääkkeiden saajat ja korvaukset
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 31.12.
 • Vakioitu kansantauti-indeksi Helsingin seudulla
 • Sairausvakuutuslain mukaiset sairaus- ja vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut päivärahat
 • Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmän mukaan 31.12.
 • Kuolleet kuolemansyyn (54-luokkainen) mukaan
 • Kaikkien palkansaajien työtapaturmat Helsingissä toimialoittain
 • Alkoholijuomien myynti Helsingissä

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

comments powered by Disqus