Helsinki: Tulot ja kulutus


Helsingin tilastollisen vuosikirjan tuloja ja kulutusta käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Tulonsaajat ja tulot tuloluokittain Helsingissä
 • Tulonsaajat tuloluokittain
 • Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan 1995–
 • Valtionveron alaiset tulot 2000–
 • Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain Helsingissä
 • Yksityisten henkilöiden verotus tuloluokittain Helsingissä
 • Keskimääräiset valtionveron alaiset tulot tulonsaajan sukupuolen ja iän mukaan 2012–
 • Valtionveron alaiset tulot tulonsaajaa kohti 2012–
 • Erityyppisten asuntokuntien valtionveron alaiset tulot
 • Yhteisöverotus
 • Elinkustannusindeksi 1957–
 • Ansiotasoindeksejä

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

comments powered by Disqus