Helsinki: Tulot ja kulutus


Helsingin tilastollisen vuosikirjan tuloja ja kulutusta käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Tulonsaajat ja tulot tuloluokittain Helsingissä
 • Tulonsaajat tuloluokittain
 • Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan 1995–
 • Valtionveron alaiset tulot 2000–
 • Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain Helsingissä
 • Yksityisten henkilöiden verotus tuloluokittain Helsingissä
 • Keskimääräiset valtionveron alaiset tulot tulonsaajan sukupuolen ja iän mukaan 2012–
 • Valtionveron alaiset tulot tulonsaajaa kohti 2012–
 • Erityyppisten asuntokuntien valtionveron alaiset tulot
 • Yhteisöverotus
 • Elinkustannusindeksi 1957–
 • Ansiotasoindeksejä

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus