Helsinki: Työvoima

Helsingin tilastollisen vuosikirjan työvoimaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat peruspiireittäin 31.12.
 • Työvoima toimialan ja iän mukaan
 • Työvoima koulutusasteen mukaan
 • Työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä sukupuolen ja iän mukaan
 • Työttömyysaste (%) sukupuolen mukaan 2000–
 • Työvoima ja työvoimaan kuulumaton väestö pääkaupunkiseudulla
 • Työvoima ja työvoimaan kuulumaton väestö Helsingin seudulla ja koko maassa
 • Työttömät työnhakijat
 • Helsingissä työssäkäyvät asuinalueen mukaan
 • Työmatkasukkulointi Helsinkiin ja Helsingistä 2000-
 • Työtaistelut 1990–

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 22.01.2016