Helsinki: Työvoima


Helsingin tilastollisen vuosikirjan työvoimaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat peruspiireittäin 31.12.
 • Työvoima toimialan ja iän mukaan
 • Työvoima koulutusasteen mukaan
 • Työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä sukupuolen ja iän mukaan
 • Työttömyysaste (%) sukupuolen mukaan 2000–
 • Työvoima ja työvoimaan kuulumaton väestö pääkaupunkiseudulla
 • Työvoima ja työvoimaan kuulumaton väestö Helsingin seudulla ja koko maassa
 • Työttömät työnhakijat
 • Helsingissä työssäkäyvät asuinalueen mukaan
 • Työmatkasukkulointi Helsinkiin ja Helsingistä 2000-
 • Työtaistelut 1990–

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus