Hoitosopimukset

Velho-järjestelmän Hoitosopimukset -kohdeluokka kuuluu Hallintorekisterin Kunnossapitovastuut-tietokokonaisuuden alle. Hoitosopimukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 131 Hoitosopimukset. Kunnossapito jakautuu Velhon käsitteissä hoitoon ja korjaukseen. Hoitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla hoidon järjestäminen on. Hoitovastuuseen voi liittyä myös hoidon tilaaminen. Hoitovastuu on yleisesti tieosuuden omistavalla taholla. Tälle kohdeluokalle on tarkoitus kirjata poikkeavat tai tarkentavat hoitovastuun tiedot. Hoidolla voi olla eri vastuutahot kuin tieosuuden omistaja. Tästä tietolajista riippumatta ilmoitetaan aina onko kyseessä virallisesti yleinen tie vai katu. Hoitovastuuseen sisältyy Velhossa ympärivuotinen hoito, mutta ei rakenteisiin, siltoihin tai päällysteisiin kohdistuvat parannustoimet (pieniä päällystepaikkauksia lukuun ottamatta). Hoitosopimukset käsittävät ne sopimukset, jotka pitävät rakenteen ja laitteet. käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että kohde toimii suunnitellulla tavalla. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021