HSY:n vesihuollon toiminta-alue

Muut vesihuollon toiminta-alueet (tab)

Tietoaineiston yhteenvedosta

HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä HSY:n vesihuoltoverkostoon. Aineisto sisältää jokaiselta kunnalta kunnan päätöksen mukaisen, lainvoimaisen toiminta-alueen. Alueet voivat olla eri vuosilta johtuen erilaisista aikatauluista hyväksymisprosessissa. Alustavat laajenemisalueet eivät ole sitovia.

HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa vesiosuuskunnat ja muut vesihuoltolaitokset. Näiden muiden vesihuoltopalveluiden tuottajien toiminta-alueet on esitettynä tiedostossa "Muut vesihuollon toiminta-alueet". Aineistossa on myös tiedot pelkän talousveden toiminta-alueesta (sisältää vain talousveden, ei viemäröintiä).

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Lähde: HSY:n vesihuollon toiminta-alue

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto TAB
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS-GK25
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 26. maaliskuuta 2021
Metatieto viimeksi päivitetty 13. syyskuuta 2022
Luotu 26. maaliskuuta 2021
SHA256 -