Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Tietoaineiston yhteenvedosta

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Lähde: Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Tiedostokoko 462848
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 16. kesäkuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 5. lokakuuta 2023
Luotu 16. kesäkuuta 2023
SHA256 b7448fa1a2533e16e961fdc4b0a312b5f6a044b54ac793988458528245b42917