Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Marttila
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kunta@marttila.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.marttila.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 16.06.2023
Viimeksi muokattu 05.10.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.06.2023