Hyvinkään Asemakaavahakemisto

Hyvinkää ajantasa-asemakaava-avain on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaava-avain osoittaa kullakin kiinteistöllä voimassa olevan asemakaavan. Linkin kautta avautuu asemakaavakartta ja määräykset pdf-muodossa. Karttaa ja määräyksiä tarkasteltaessa on huomattava, että ne saattavat muutosten johdosta, olla voimassa vain osittain. Aineisto on tarkoitettu kaavatilanteen seurantaan ja alustavaan perehtymiseen, kuten suunnittelun ja kiinteistöarvioinnin apuvälineeksi. Aineistoa ei voi sellaisenaan käyttää esimerkiksi rakennuslupaa haettaessa tai kiinteistökaupassa.

Aineistoa päivitetään sitä mukaa, kun uusia asemakaavoja tulee voimaan. On kuitenkin huomattava, että päivityksessä saattaa olla muutaman päivän viive. Vaikka aineisto on pyritty tekemään virheettömäksi, siinä saattaa olla dokumenttien suuresta määrästä johtuvia puutteita. Aineisto päivittyy kartta- ja rajapintapalveluihin kerran vuorokaudessa aineiston ylläpitojärjestelmästä.

Asemakaavan ja sen määräysten tulkinta on varmistettava Kaavoituksesta. Viralliset asemakaavaotteet ja tonttikartta on edelleen hankittava Kaavoituksesta.

Aineisto on katseltavissa julkisesta Hyvinkään karttapalvelusta. Aineisto on avoimesti käytettävissä julkisesta WMS-rajapinnasta.

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaavoitus@hyvinkaa.fi
Viimeksi muokattu 23.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 23.05.2024