Lisätiedot

URL: http://kartta.hyvinkaa.fi/ows/ows.ashx?

Tietoaineiston yhteenvedosta

Hyvinkään WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Opaskartta, Ilmakuva 2014, Ilmakuva 2009 Kantakartta, Ajantasa-asemakaava, Aluejakoja (Asemakaavoitettualue, Kaupunginosat, Kuntaraja, Kantakartan saatavuusalue, Postinumeroalueet, Tilastoaluejaot, Äänestysalueet), Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2000 ja 2013, Rakennuskieltoalueet, Suunnittelutarvealueet, Kaukolämpöverkko, Maakaasuverkko, Vesihuollon toimintasuunnitelma 2012, Palvelu ja matkailukohteet, Kiinteistötiedot, Rakennustiedot, Luokitellut katualueet, Tilastotietoja alueittain, Vapaat tontit, Maakunnallisesti merkittävät lintualueet 2010, Moreenimuodostumat, Tuuli- ja rantakerrostumat, Meluselvitys 2003 ja 2012, Maalämpökaivojen rakentamista rajoittavat alueet, Pohjavesialueet, Arvokkaat kallioalueet, Luonnon muistomerkit, Luonnonsuojelualueet, Luonnonsuojeluohjelmat, Paikallisesti merkittävät luontokohteet, Natura 2000 alueet, Perinnemaisemat, Taajaan rakennetut alueet, Ranta-alueet.

Palvelu perustuu Hyvinkään kaupungin tuottamiin aineistoihin sekä osin muiden toimijoiden aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Hyvinkään kaupungin paikkatietopalvelut.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

Lähde: Hyvinkään WMS-palvelu

Resurssille ei ole lisätty näkymiä

Lisätietoja

Viimeisin päivitys
tuntematon
Luotu
tuntematon
Muoto
tuntematon
Lisenssi
Muu
Nimi
Aikasarjan tarkkuus