https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931

URL: https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää ulkoilman radioaktiivisten aineiden mitatut pitoisuudet Suomen valvonta-asemilla kerätyistä näytteistä. Oletuksena kaikki Suomen valvonta-asemat on valittu ja mittaustuloksia etsitään 720 tunnin ajalta kyselyhetkestä taaksepäin.

Lähde: Ilman radioaktiivisuusvalvonta

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
16. maaliskuu, 2021
Luotu
16. maaliskuu, 2021
Muoto
unknown
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931
SHA256
-