Itämeren päivittäinen sameusaineisto (Envisat MERIS) 2003–2011 / Daily turbidity of the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

Sameushavaintojen metatiedot / Metadata for turbidity data

Tietoaineiston yhteenvedosta

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren veden sameutta jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta huhtikuusta lokakuuhun.

Veden sameus koostuu vedessä olevista pienistä hiukkasista (kasviplankton, mineraalit tai kuollut orgaaninen aines). Sameuden määrä on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) -instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria. Aineisto koostuu vuosien 2003-2011 päivittäisistä havainnoista. Aineiston maastoerotuskyky on 300 metriä.

EO-rajapinnalla ja TARKKA-palvelussa on vuoden 2011 aineisto. Koko aineisto alueellisina tilastoina löytyy STATUS-palvelusta.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Areas covered by ice or cloud are excluded from the data.

Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product have been calculated using Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data. Satellite data have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm. The dataset covers years 2003-2011. The spatial resolution is 300 meters.

Data for year 2011 is available in Syke's WMS service and in TARKKA service. The whole dataset as areal statistics is in STATUS service.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: MER_FSG_L3_rp2017_turb


[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt vuosien 2003–2011 havainnoista koostuva päivittäinen sameusaineisto.

Prosessointihistoria: Sameus on tulkittu Envisat MERIS-satelliitti-instrumentin 3rd Reprocessing aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu sameustulkinnat käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria.

[EN] Turbidity data from years 2003–2011 for the Baltic Sea.

Processing history: The Envisat MERIS 3rd Reprocessing data have been received from ESA service. The dataset has been processed to turbidity values in Syke using the C2R algorithm (Case 2 Regional), which includes atmospheric correction. A quality check have been performed for every daily image.

Lähde: Itämeren päivittäinen sameusaineisto (Envisat MERIS) 2003–2011 / Daily turbidity of the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 13. tammikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 13. tammikuuta 2024
Luotu 13. tammikuuta 2024
SHA256 -