Itämeren päivittäiset pintalämpötilat 2004-2016 / Sea surface temperature for the Baltic Sea 2004-2016


[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa sulanveden aikaan, pääasiassa huhtikuusta lokakuulle.

Pintalämpötila on laskettu NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin aineistoista. Lämpötila on laskettu yöaikaan otetuista kuvista kahden aallonpituuskanavan avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien erotuskyky on noin 1x1 km. Aineisto koostuu vuosilta 2004-2016 tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

[EN] Satellite remote sensing is used to monitor the sea surface temperature in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Sea surface temperature daily product is calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) by using NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) night-time satellite images and Split Window method. The resolution for the satellite images used is 1 km x 1 km. The dataset covers years from 2004 to 2016.

[FI] Vuodesta 2004 lähtien koostettu aineisto (huhti-lokakuu) Itämeren ja Suomen suurimpien järvien päivittäisistä pintalämpötilatulkinnoista.

Aineisto on koottu pilvettömien alueiden havainnoista. Aineistossa on mukana ne päivät, jotka ovat olleet riittävän pilvettömiä ja joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=71734901

Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu NOAA-AVHRR -satelliittikuviin. Vuosista 2004-2016 koostuva aineisto päivittäisistä pintalämpötilatulkinnoista.

Prosessointihistoria: Pintalämpötilat on tulkittu NOAA/AVHRR -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on Ilmatieteenlaitoksen vastaanottamaa. SYKEssä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen, lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865

Lähde: SYKE

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 09.05.2004
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite eotuki.syke@ymparisto.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus