JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Suositus ei koske tiedontuottajaorganisaation sisäisiä tietomalleja; ne voivat olla organisaation oman toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa muodossa. Yhteiskäytön piiriin tuotavat aineistot on kuitenkin voitava muuntaa tämän suosituksen mukaisesti laadittuun tietomalliin tiedonsiirtoa varten. Suositus ei kata sellaisten ilmiöiden mallintamista, joiden sijaintitieto voidaan luontevimmin esittää rasterimuotoisena. (18.08.2011)

Lähde: JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Data viimeksi päivitetty 16. heinäkuuta 2014
Metatieto viimeksi päivitetty 16. heinäkuuta 2014
Luotu 16. heinäkuuta 2014
SHA256 -