Kaupunki-maaseutu-luokitus (YKR)

Liiteri karttapalvelun Kaupunki-maaseutu -luokitus tasot

Tietoaineiston yhteenvedosta

Kaupunki-maaseutu-luokitus on paikkatietopohjainen luokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan seitsemään alueluokkaan. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun. Luokitus korvaa aiemmin käytössä olleet kaupunki-maaseutu-luokituksen ja maaseudun kolmijaon. Luokitus on muodostettu valtakunnalliseen karttaesitykseen soveltuvalla yleistystasolla, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksia koko maata kuvaavan kartan mittakaavassa. Luokituksen avulla saadaan tietoa erityyppisten alueiden kehityksestä koko maan tasolla.

Alueluokkien kuvaukset ja lisätietoa: www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Luokituksesta on olemassa vuoden 2010 ja vuoden 2018 tilannetta kuvaavat versiot.

Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/fi/rakennettu-ymparisto/kaupunkiseudut-ja-kaupungistuminen/kaupunki-maaseutuluokitus

http://hdl.handle.net/10138/315440 http://hdl.handle.net/10138/135861

The YKR Urban-rural classification is a GIS based regional classification system produced by the Finnish Environment Institute (Syke). It structures Finland using seven regional classes. The Urban-rural classification and its criteria reform the prior urban-rural regional classification and trisection of rural areas based on municipal boundaries (Ministry of Agriculture and Forestry 2006). The regional classification based on GIS data enables the utilisation of Finland’s extensive and comprehensive GIS materials identifying various regions regardless of municipal boundaries. The urban-rural classification makes it possible to gather nationwide information on regional development in Finland.

The Finnish title of this dataset is Kaupunki-maaseutuluokitus (YKR)

This dataset belongs to Syke’s open data collection (CC BY 4.0)

The YKR Urban-rural classification is available from Syke's open information service and represents year 2010.

More information: https://www.ymparisto.fi/fi/rakennettu-ymparisto/kaupunkiseudut-ja-kaupungistuminen/kaupunki-maaseutuluokitus

http://hdl.handle.net/10138/315440 http://hdl.handle.net/10138/135861

Luokitus on toteutettu paikkatietomenetelmin käyttäen lähtötietona tarkkoihin sijaintitietoihin perustuvia koko maan kattavia aineistoja. Laskenta on tehty pääosin 250 x 250 metrin ruudukossa, joka on myös luokituksen resoluutio kartalla. Luokituksen lähtöaineistona on käytetty väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoja sekä DIGIROAD-tieverkkoaineistoa ja CORINE-maankäyttöaineistoa. Näiden perusteella on laskettu määrää, tiheyttä, tehokkuutta, saavutettavuutta, intensiteettiä, monipuolisuutta ja suuntautuneisuutta kuvaavia muuttujia, joiden avulla alueet on luokiteltu seitsemään luokkaan. Muiden paikkatietoaineistojen sisältämä tieto voidaan sijainnin perusteella yhdistää kaupunki-maaseutu-luokituksen seitsemään luokkaan. Samoin tieto voidaan liittää ominaisuustiedoksi muihin paikkatietoaineistoihin. Ensisijaisesti kaupunki-maaseutu-luokitus kuvaa alueiden välisiä eroja aluerakenteen tasolla. Luokitus ei kuvaa niinkään yksittäisen paikan ominaisuuksia vaan luonnehtii aluekokonaisuuksia. Alueluokkien rajat on yleistetty siten, että luokitus toimii parhaiten laajempien alueiden tarkasteluissa. Paikkatietoperusteisen alueluokittelun menetelmän ovat kehittäneet Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopiston maantieteen laitos yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa. Alueluokitus on päivitetty viimeksi vuonna 2020 vastaamaan vuoden 2018 tilannetta. Menetelmä ja menetelmään tehdyt muutokset ovat kuvattu metatiedon viitedokumenteissa.

The Urban-rural classification system has been implemented using nationwide source material. The material is based on accurate high-resolution geographical information. The calculations are made primarily in a statistical grid of 250 x 250 meters, which is also the resolution at which the material is classified on the map. The source material consists of data concerning population, workforce, commuting and buildings, as well as road network (Digiroad) and land-cover (CORINE). Based on the data, variables describing the amount, density, efficiency, accessibility, intensity, versatility and orientation of the areas have been calculated. The areas have been divided into seven classes based on a variety of analyses using these variables and the classification criteria.

The urban-rural classification primarily depicts differences between areas at the level of a regional structure, thus it does not describe in detail characteristics of smaller scale locations. The borders of the spatial categories have been generalized in a way that the classification is suitable for examining broader areas. The classification system makes it possible to identify different developments at the regional and national level.

The geographical information-based area classification system has been created by the Finnish Environment Institute and the Department of Geography of the University of Oulu in cooperation with the Ministry of Employment and the Economy, the Ministry of Agriculture and Forestry and Statistics Finland.

Lähde: Kaupunki-maaseutu-luokitus (YKR)

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 26. lokakuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 26. lokakuuta 2023
Luotu 26. lokakuuta 2023
SHA256 -