http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms?service=wms&%20version=1.3.0&request=GetCapabilities

URL: http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms?service=wms&%20version=1.3.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Kuntapohjaisia tilastointialueita ovat kunnat, seutukunnat, maakunnat, suuralueet, aluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), vaalipiirit ja työssäkäyntialueet.

Kuntapohjaiset tilastointialueet vastaavat kyseisen tilastovuoden tilastoissa käytettyjä aluejakoja. Aineistosta julkaistaan vuosiversiot sekä useimmista lisäksi tuorein aluejakoaineisto (ilman vuosimääritettä aineiston nimessä). Ilman vuosimääritettä käytettävä aineisto päivittyy automaattisesti.

Tilastolliset työssäkäyntialueet on muodostettu työpaikkapendelöintitietojen perusteella. Työssäkäyntialueiden kuvaus: https://www.stat.fi/meta/luokitukset/tyossakayntial/001-2019/kuvaus.html.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja: https://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html.

Aineistosta tarjotaan kansallisen version lisäksi INSPIRE-tietotuote.

Lähde: Kuntapohjaiset tilastointialueet

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
26. huhtikuu, 2021
Luotu
26. huhtikuu, 2021
Muoto
WMS
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms?service=wms&%20version=1.3.0&request=GetCapabilities
SHA256
-