Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet, kevät 2022

Kunnilla on velvollisuus raportoida taloustietonsa Valtiokonttorille kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen (entinen JHS 200) mukaisesti. Vastaavasti kuntien tulee kuvata palvelunsa Palvelutietovarantoon ja antaa palvelukuvauksille palvelua kuvaavat luokittelutiedot (palveluluokka, kohderyhmä ja asiasanat). Nämä kaksi luokitusta on sovitettu aineistossa yhteen.

Kutakin Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen palvelua vastaa PTV-metatietojen kokonaisuus, joka muodostuu palveluluokasta, kohderyhmästä ja asiasanoista. Poikkeuksena Erittelemätön -tason palvelut (Esim. erittelemätön pelastustoimi) palvelunumeroineen, joka on jätetty aineistoon, mutta vastaavuuksia ei ole merkitty.

Aineisto on tarkoitettu vuoden 2022 taloustietojen raportointiin. Aineistoon on lisätty myös kuhunkin aiheeseen liittyvät PTV-pohjakuvaukset.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 16. toukokuuta 2022
Metatieto viimeksi päivitetty 5. tammikuuta 2023
Luotu 16. toukokuuta 2022
SHA256 9c88f4b68896e7ef7a4fd2b4b611841c8be2157d82a09b13132e7e4c2402b14d