Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain

package.json

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet. Aineisto on summattu kuntatasolle. Rahoittava kunta on työttömän asuinkunta työmarkkinatuen maksupäivänä, ja aluejako on laskutuskuukauden mukainen. Vuositietoja on vuodesta 2006 ja kuukausi- ja vuosikertymätietoja vuodesta 2015 alkaen.

Vuoden 2014 tiedoista alkaen kuntatieto määräytyy laskutuskuukauden eli maksukuukautta seuraavan kuukauden mukaisena, ja siksi lakkautettujen kuntien viimeiset joulukuun maksut sisältyvät uuden kunnan tietoihin.

Työmarkkinatuen työttömyysajalta korvattujen päivien viimeisin kertymäluokka (TYOMARKKINATUKIPAIVA_LUOKKA) saa arvoja 'Yhteensä', '300-499', '500-999' ja '1000'. Henkilö on voinut kuulua kuukauden aikana useampaan luokkaan, mutta saajamäärät ja maksetut tuet saadaan aineistosta vain kertaalleen per kuukausi, kun aineistoa rajataan arvolla 'Yhteensä'.

Aineistossa on vain se työmarkkinatuki, jonka rahoittamiseen kunnat osallistuvat. Mukana ei ole työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettua työmarkkinatukea eikä valtion kokonaisuudessaan rahoittamaa työmarkkinatukea. Vuosina 2006 - 2014 kunnat rahoittivat 50 % työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos tuen saajan työttömyysajan tukipäivien kertymä oli vähintään 500 päivää. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin: kunnan rahoittama osuus on 300 - 999 päivää tukea saaneiden kohdalla 50 % ja vähintään 1 000 päivää tukea saaneiden kohdalla 70 % tuesta.

Henkilö on voinut saada yhden kuukauden tai vuoden aikana tukea useammasta kunnasta, joten koko maan saajamääriä ei pidä ottaa tästä aineistosta vaan vastaavasta koko maan aineistosta.

Lähde: Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Tiedostokoko 46358
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 16. lokakuuta 2023
Luotu 12. elokuuta 2021
SHA256 5b61c7f9096f3cbc91436131576baf6b90e506632e98a6303b9b9adfac2178c8