Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995


Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja.

Lähteet

  1. v. 1988: Tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.26)
  2. v. 1990: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.26)
  3. v. 1991: Tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.26)
  4. v. 1992-93: Tilastollinen vuosikirja 1994 (taulukko 2.26)
  5. v. 1994: Tilastollinen vuosikirja 1995 (taulukko 2.26)
  6. v. 1995: Tilastollinen vuosikirja 1996 (taulukko 2.26)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus