Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana pyörän käyttämä energiamäärä Wh sekä ajettu matka metreinä. Lisäksi aineistosta selviää pyörän lainaus- ja palautussijainti. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EPSG: 4326 (WGS-84). Data on anonymisoitu kaupungin toimesta. Alkuperäisestä datasta on poistettu asiakkaan henkilötiedot sekä yksilöivät tunnisteet.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kuopio
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kunnossapito@kuopio.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://kaupunkipyorat.kuopio.fi/
Lisätietoa verkossa
  1. https://kaupunkipyorat.kuopio.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 17.02.2022
Voimassa päättyen 31.12.2027
Viimeksi muokattu 23.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.02.2022