Kuopion seudun ilmanlaatu 2017

Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) kokonaispitoisuudet. Tulokset on esitetty lyhytaikaispitoisuuksille (vuorokausiarvo) ja pitkäaikaispitoisuuksille (vuosikeskiarvo) vuoden 2017 tilanteessa ja vuoden 2035 ennustetilanteessa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kuopio
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatietopalvelut@kuopio.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://kartta.kuopio.fi/
  2. https://www.kuopio.fi/ilmanlaatu
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 18.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.08.2020